Anmälan Göteborg 25/4-2018 (eftermiddag)

 

"Barn som bråkar” med Tina Wiman i Göteborg den 25/4-2018 (eftermiddag). 

Alla anmälningar besvaras, skulle du inte ha fått någon bekräftelse inom 3 arbetsdagar från det att du skickade din anmälan, kontakta mig då enligt nedanstående kontaktinformation.

Se mer information om föreläsningen här

Har du frågor:

Maila info@klyftiga.se eller ring Anna Paulsen, 0707-818 919

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Arbetsplats (fylls bara i om du går via din arbetsplats)

Fakturaadress/bostadsadress (OBS! Ange adressen till scanningscentralen då sådan finns – EJ direkt till arbetsplatsen)

Postnummer och ort

Fakturareferens (gäller bara om du går via din arbetsplats)

Förening och medlemsnummer (om ej angett faktureras anhörigpriset)

Samtliga deltagare, yrkesroll samt eventuella allergier (skriv allergin vid aktuell persons namn)